Głosimy Wszystkim, Wszędzie i na Wszystkie sposoby

KAZNODZIEJSTWO

Bracia mają głosić słowem i przykładem życia, we wszystkim postępując jako “ludzie Ewangelii”

 

              Wstęp do pierwszych konstytucji zakonnych.

ŻYCIE WSPÓLNE

Nie jesteśmy solistami. Stawanie się bratem to czerpanie siły z siebie nawzajem. Ta siła czyni nas wolnymi od siebie. Dominikański generał Timothy Radcliffe OP twierdził, że stajemy się mocnymi przede wszystkim dlatego, że ufamy sobie nawzajem. Bardzo często wsparcie braci w ciężkich chwilach należy do najpiękniejszych momentów życia zakonnego.

WSPÓLNA MODLITWA

Aby zostać kaznodzieją, nie trzeba być mnichem na pustyni, ani mistrzem mistycyzmu, ani nawet świętym. Trzeba jednak najpierw stać się człowiekiem modlitwy.

 

     bł. Humbert de Romanis

STUDIUM

Ducha zakonu kształtuje szukanie prawdy, któremu ma służyć zarówno kontemplacja jak i studium. Veritas czyli Prawda to hasło zakonu. Dlatego duży nacisk położony jest na studia. Od początku XIII w. praktycznie każdy klasztor był szkołą i to reprezentującą wysoki poziom.

OPIEKA MARYI

Powinniśmy spokojnie przystępować do Najświętszej Dziewicy, ponieważ Jej obowiązkiem jest troszczyć się o nasze sprawy. Ponadto większą nadzieję pokłada się we wsparciu tego, którego życzliwej pomocy wielokrotnie już się doświadczyło. A Ona jest właśnie taka, o czym świadczą niezliczone przykłady. Któż bowiem zwrócił się do Niej, a nie otrzymał pomocy?

 

                  bł. Humbert de Romanis