Nie tylko Ty masz takie pytania...

Jak mam rozeznać powołanie?

Najważniejszą rolę w rozeznaniu powołania do życia zakonnego spełnia osobista więź z Jezusem, która rodzi się poprzez modlitwę. To Bóg zaprasza do podjęcia takiego życia. Równie istotną rolę spełnia osoba oddelegowana przez zakon do towarzyszenia, a następnie życie we wspólnocie braci.

Założyciel Zakonu Kaznodziejskiego św. Dominik miał trzy wyjątkowe pragnienia w sercu. Poznanie ich jest istotne jeśli chce się rozeznać dominikański charyzmat:
– opowiadanie z fascynacją o Bogu wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby
– życie we wspólnocie braci
– nieustanne poszukiwanie prawdy w świecie

Jeśli odnajdujesz te pragnienia w sobie i czujesz radość na samą myśl, że mógłbyś podejmować je każdego dnia, to skontaktuj się z nami.

Jakie cechy przydają się w dominikańskim życiu?

– umiłowanie modlitwy
– zdolność do życia we wspólnocie
– dojrzale przeżywana samotność
– ofiarność
– umiejętność ponoszenia porażek
– zdrowy dystans do siebie samego
– przyda się także poczucie humoru

Czy wszyscy są kapłanami w zakonie dominikanów?

Można być bratem kooperatorem. Tacy bracia składają śluby zakonne (ubóstwa, czystości i posłuszeństwa), żyją we wspólnocie i są pełnoprawnymi dominikanami lecz nie sprawują sakramentów wynikających ze święceń (nie spowiadają, nie odprawiają mszy św. ).

Kiedy mogę odwiedzić rodzinę?

Po dwóch latach od rozpoczęcia nowicjatu. Wyjątkiem są sytuacje losowe.

Kiedy dostanę habit?

W dniu rozpoczęcia nowicjatu.

Co mogę robić w zakonie dominikanów?

Najpierw jesteśmy tu dla Boga, później dla naszych braci. Następnie zakon rozeznaje w jaki sposób mógłbyś najlepiej służyć innym ludziom i Kościołowi swoimi talentami.

Czy mogę żyć dominikańską duchowością nie będąc zakonnikiem?

Tak. W rodzinie dominikańskiej są również tercjarze, nazywani świeckimi dominikanami.

Jakie kryteria powinienem spełniać aby wstąpić do zakonu?

Niezbędne jest dominikańskie powołanie pochodzące od Boga.

Jaki jest pierwszy krok?

Skontaktuj się z duszpasterzem powołań i weź udział w rekolekcjach powołaniowych lub dniach skupienia.

Jakie są filary duchowości dominikańskiej?

– Życie we wspólnocie braci
– Modlitwa
– Studium i szukanie prawdy
– Obserwancje zakonne
– Kaznodziejstwo

Jakie są pozytywne oznaki potrzebne do realizacji dominikańskiego powołania?

– dojrzała osobowość
– zdolność do obiektywnego poznania siebie
– zdolność do formułowania obiektywnych sądów, prawidłowego oceniania i rozumienia rzeczywistości
– poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości
– zdolność do altruistycznej, bezinteresownej miłości i poświęcenia
– troska o dobro wspólne
– predyspozycje do współpracy i nawiązywania kontaktów międzyludzkich
– zdolność do realistycznego stawiania czoła problemom
– zainteresowanie życiem duchowym i pragnienie świętości
– zamiłowanie do modlitwy
– zdolność do interpretacji rzeczywistości w świetle wiary
– szczere realizowanie ideału życia zakonnego (naśladowania Chrystusa)

Jakie są przeciwwskazania?

– brak dobrego zdrowia fizycznego i równowagi psychicznej
– brak równowagi emocjonalnej
– upór, niezdolność do przyjmowania uwag, krytyki
– silny egocentryzm
– niezdolność do integracji we wspólnocie i usposobienie utrudniające życie we wspólnocie
– niezdolność do życia w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie
– brak zamiłowania i niechęć do modlitwy
– niewrażliwość na życie duchowe
– niestałość w wierze, chwiejność pod wpływem fałszywych doktryn, ignorancja religijna
– wygodnictwo, niechęć do wyrzeczeń

Czy w zakonie można mieć swoje pieniądze?

W zakonie nic nie masz swojego. Wszystko jest wspólne (oczywiście nie oznacza to, że każdej rzeczy używają wszyscy bracia). To co posiadamy ma służyć skutecznemu wypełnianiu misji. Ubóstwo, które ślubujemy ma dwa cele: po pierwsze wolność od przywiązania do rzeczy materialnych. Po drugie nie jest ono celem samym w sobie, ale ma służyć misji naszego zakonu.

Kto będzie płacił w zakonie za moje utrzymanie?

Mamy wspólne gospodarowanie środkami finansowymi. Otrzymane pieniądze oddajemy do wspólnej kasy. Tylko stąd bierze się utrzymanie każdego z braci.

Czy każdy musi złożyć śluby zakonne?

Tak. To jest istota życia zakonnego.

Czy dominikanów obowiązuje jakaś specjalna dieta, np. brak pokarmów mięsnych i alkoholu?

Nie. Dominikanie odżywiają się normalnie.

W jakich środowiskach działają dominikanie?

Św. Dominik kazał iść braciom do największych miast średniowiecznej Europy, dominikanie mieli wejść w środowiska tworzących się uniwersytetów. Dzisiaj nieustannie dyskutujemy i rozeznajemy kierunki naszego działania. Naszym celem są granice Kościoła.

Czy mogę być dominikaninem jeżeli nie lubię się uczyć? Co jeżeli w liceum miałem problemy z nauką?

Uczenie się, poszukiwanie prawdy i studiowanie aż do śmierci jest jednym z filarów naszego życia. Jednak w naszych szeregach jest bardzo wielu braci, którzy nie lubili szkoły i nauki w formie znanej sprzed wstąpienia do Zakonu. Teraz nie wyobrażają sobie bez tego życia.

Czy muszę lubić swoich braci?

Niekoniecznie, ale powinieneś nauczyć się ich kochać. Wówczas jest bardzo duża szansa, że ich także polubisz.

Bardzo lubię chodzić na koncerty/jeździć na rolkach/podróżować. Czy po wstąpieniu do zakonu będę mógł to dalej robić?

Zakonnik jak każdy człowiek potrzebuje relaksu i odpoczynku. Dlatego w wolnym czasie może chodzić na koncerty, jeździć na rolkach i podróżować, jeśli nie przeszkadza to w prowadzonej misji.

Czy dominikanie nadal zajmują się inkwizycją?

Tak jak wilka ciągnie do lasu, tak dominikanina do heretyka…

Czy w habicie trzeba chodzić przez cały czas?

Sprawę habitu regulują dominikańskie konstytucje: “W naszych klasztorach bracia winni nosić habit jako znak konsekracji zakonnej, chyba że prowincjał dla słusznej przyczyny postanowiłby inaczej. Poza klasztorem należy się stosować do zarządzeń prowincjała, z zachowaniem przepisów kościelnych”. KKZ 51

Czy chcąc zostać dominikaninem, trzeba być dobrym mówcą?

Nie musisz być dobrym mówcą, ale powinieneś się stać najlepszym kaznodzieją.  Razem z nami będziesz się tego uczył.