Głosić Wszystkim, Wszędzie
i na wszystkie sposoby

Prenowicjat - czym jest?